بزرگترین سایت تفریحی
بزرگترین سایت تفریحی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 3 تیر‌ماه سال 1392
دو راهب در باران می‌رفتند. گل و لای زیر پایشان به اطراف پاشیده شدهمان‌طور که آرام آرام از خیابان می‌گذشتند، دختر زیبایی را دیدند ‏که لباس فوق‌العاده زیبایی بر تن کرده بود و به علت وجود گل و لای نمی‌توانست از آنجا عبور کند. راهب مسن‌تر بدون این‌که کلامی بر زبان بیاورد آن زن را بلند کرد و از این طرف خیابان به آ‏ن طرف خیابان برد
بقیه راه، راهب جوان‌تر ناراحت و عصبی بود و نتوانست تا پایان راه خودش را کنترل کند و به محض این‌که به مقصد رسیدند، سر راهب مسن‌تر فریاد کشید و گفت
چطور توانستی، حتی تصورش هم دشوار است، که یک زن را روی بازوهای خود حمل کنی؟ آن هم زنی به آن زیبایی و جوانی را؟ این عمل تو خلاف آموزش‌های ماستبازتاب بسیار بدی دارد
 من او را آ‏ن طرف خیابان بردم اما شما هنوز او را در ذهنت داری


طبقه بندی:
ارسال توسط navid