بزرگترین سایت تفریحی
بزرگترین سایت تفریحی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1392


.A woman had 3 girls

خانمی سه دختر داشت.

.One day she decides to test her sons-in-law

یک روز او تصمیم گرفت دامادهایش را تست کند

, She invites the first one for a stroll by the lake shore

.purposely falls in and pretents to be drowing

او داماد اولش را به کنار دریاچه دعوت کرد و عمدا تو آب افتاد و وانمود به غرق شدن کرد.

.Without any hestination,the son-in-law jumps in and saves her

بدون هیچ تاخیری داماد تو آب پرید و مادرزنش را نجات داد.

The next morning,he finds a brand new car in his driveway 

.with this message on the windshield

صبح روز بعد او یک ماشین نو " براند "را در پارکینگش پیدا کرد با این پیام در شیشهءجلویی.

 ! Thank you !your mother-in-law who loves you

متشکرم !از طرف مادر زنت کسی که تورا دوست دارد!

.A few days later,the lady does the same thing with the second son-in-law

 بعد از چند روز خانم همین کار را با  داماد دومش کرد.

.He jumps in the water and saves her also

او هم به آب پرید و مادرزنش را نجات داد.

.She offers him a new car with the same message on the windshield

او یک ماشین  نو" براند "با این پیام بهش تقدیم کرد.

 ! Thank you ! your mother-in-law who loves you

متشکرم ! مادرزنت کسی که تو را دوست دارد!

.Afew days later ,she does the same thing again with the third son-in-law

بعد از چند روز او همین کار را با داماد سومش کرد.

, While she is drowning  

: the son-in-law looks at her without moving an inch and thinks

زمانیکه او غرق می شد

 دامادش او را نگاه می کرد بدون  اینکه حتی یک اینچ تکان بخورد و به این فکر می کرد که:

 !Finally, it  is about time  that this old witch dies

بالاخره وقتش رسیده که این پیرزن عجوزه بمیرد!

 . The next morning ,he receives a brand new car with this message 

صبح روز بعد او یک ماشین نو" براند " با این پیام دریافت کرد.

 .Thank you! Your father-in-law

متشکرم!  پدر زنت ! 

طبقه بندی:
ارسال توسط navid