بزرگترین سایت تفریحی
بزرگترین سایت تفریحی
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1391

زاهدی کیسه ای گندم نزد آسیابان برد. آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند.
 
زاهد گفت: «اگر گندم مرا زودتر آرد نکنی دعا می کنم خرت سنگ بشود».
 
آسیابان گفت: «تو که چنین مستجاب الدعوه هستی دعا کن گندمت آرد بشود.» 





طبقه بندی:
ارسال توسط navid