بزرگترین سایت تفریحی
بزرگترین سایت تفریحی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 مهر‌ماه سال 1391

قال الله الحکیم : (ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون 
همانا خدا یار و یاور نیکوکاران است ) (17)
قال على علیه السلام : عاتب اخاک بالاحسان الیه 
برادر دینى خود را بجاى سرزنش ، احسان و نیکى کن ) (18)
شرح کوتاه :
نیکى و نیکوکارى از صفاتى است که خداوند صاحب این صفت را دوست دارد. همانطورى که خداوند به ما احسان کرده است ، لازم است ما هم در برابر خوبى هاى مردم نیکى بیشترى نمایم .
اگر کسى با ما بدى هم کرد براى تاءدیب او، با احسان برخورد کنیم ، نه اینکه بدى را با بدى جواب دهیم که موجب ازدیاد کینه و دشمنى شود.
شیوه مردان الهى این بود، که اگر کسى به آنها سلام مى کردند، جواب سلام را بهتر کاملتر مى دادند؛ و اگر دستى براى نیکى بسوى آنها دراز مى شد افزون تر پاداش مى دادند.
دلهاى آدمیان دوستدار نیکى کنندگان است ؛ و شیطان از این عمل آدمیان صورتش مجروح و دلش جریحه دار مى شود؛ و در این راستاى محسن از منت گذاشتن ، احسان خود را خدشه دار نمى کند.
طبقه بندی:
ارسال توسط navid